ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τραπεζικές Δραστηριότητες και Εργαλεία

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

8 μήνες / 94 ώρες

Κόστος

800 / 670€