ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Περιβάλλον και ασφάλεια στη Ναυτιλία. Οικονομική Προσέγγιση

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

6 εβδομάδες / 50 ώρες

Κόστος

400€