ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οικονομικά των Θαλάσσιων Μεταφορών / Ναυλαγορές

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

6 εβδομάδες / 50 ώρες

Κόστος

400€