ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μέθοδοι Στατιστικής και Επιστήμης των Δεδομένων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

6 μήνες / 130 ώρες

Κόστος

550 / 450€