ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Διαμεσολάβηση, Επικοινωνία και Οικονομία

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

9 μήνες / 420 ώρες

Κόστος

180€