ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διοίκηση και Εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

5 μήνες / 400 ώρες

Κόστος

300€