ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ανθρωπιστικές Σπουδές – Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

7 μήνες / 100 ώρες

Κόστος

700 / 590€