Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης,
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Χαιρετισμός Προέδρου

Το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί από τους εργαζόμενους συνεχή αναβάθμιση των προσόντων τους αλλά και ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων δεξιοτήτων. Αιτία οι αλλαγές στην τεχνολογία, η εδραίωση της ψηφιακής οικονομίας αλλά και μια σειρά από προβλήματα και προκλήσεις για τις σύγχρονες κοινωνίες, όπως η κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό, η αυξανόμενη ανεργία και η απαξίωση των ήδη αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ένα από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια της χώρας μας, πρωτοστατεί στον χώρο της δια βίου μάθησης και της μη τυπικής εκπαίδευσης, καλύπτοντας τις πραγματικές εκπαιδευτικές σας ανάγκες, παρέχοντας αξιόπιστα προγράμματα επιμόρφωσης, για την αναβάθμιση των επαγγελματικών σας προσόντων.

 

Μέσα από το σύγχρονο Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) που διαθέτει  το Πανεπιστήμιο Πειραιά:

  • Αποκτάτε πρόσβαση σε Καινοτόμα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για να αναπτύξετε σύγχρονες και ανταγωνιστικές δεξιότητες
  • Λαμβάνετε έγκυρη και πιστοποιημένη επιμόρφωση σε θεματικά πεδία αιχμής με τη σφραγίδα ενός Πανεπιστημίου που χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και καινοτομία σε όλες τις δράσεις του
  • Γίνεστε μέρος μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής εμπειρίας που θα σας ανοίξει νέους δρόμους στην αγορά εργασίας
  • Συμμετέχετε στην εκπαιδευτική διαδικασία με σύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που σας δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση από το χώρο που εσείς επιθυμείτε και με απόλυτη ασφάλεια
  • Εκπαιδεύεστε από διακεκριμένους Καθηγητές, Ερευνητές και Επιστημονικούς Συνεργάτες του Πανεπιστημίου μας
  • Επενδύετε σε προγράμματα που μεγιστοποιούν την απόδοση σας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
  • Αποκτάτε δυνατότητες εκπαίδευσης με προσιτό κόστος και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης
  • Λαμβάνετε πιστοποιητικά που σας εξασφαλίζουν την μοριοδότηση που προβλέπει η νομοθεσία στους διορισμούς καθηγητών και στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτών κατάρτισης
  • Σας χορηγείται παράρτημα πιστοποιητικού με τις αποκτηθείσες πιστωτικές μονάδες ECVET

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι χρειάζεστε πραγματική γνώση με υψηλή προστιθέμενη αξία, άμεσα εφαρμόσιμη στην καθημερινή σας εργασία. 

Σας περιμένουμε λοιπόν να αναβαθμίσετε άμεσα τα προσόντα σας και όχι απλώς να «γεμίσετε» το φάκελο με τις βεβαιώσεις σεμιναρίων και τα πιστοποιητικά σπουδών σας, με ένα ακόμη «χαρτί».