ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Project Management με τη χρήση Λογισμικού Διαχείρισης Έργων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

6 μήνες / 175 ώρες

Κόστος

600 / 500€