ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Project Management με τη χρήση Λογισμικού Διαχείρισης Έργων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

7 μήνες / 254 ώρες

Κόστος

820 / 700 / 580€