ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Maritime Information Systems

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

6 εβδομάδες / 50 ώρες

Κόστος

400€