ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Leadership, Communication and Groups in shipping

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

3 εβδομάδες / 25 ώρες

Κόστος

200€