ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Innovation Management

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

3 μήνες / 210 ώρες

Κόστος

380€