ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Aγγλική ορολογία στο χώρο της Υγείας (Iατρική και Νοσηλευτική)

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

4 μήνες / 60 ώρες

Κόστος

300 / 240€