ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Aγγλική ορολογία στον τομέα των Επιχειρήσεων – Τουρισμού English terminology in the field of Business and Tourism Industry

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

6 μήνες / 90 ώρες

Κόστος

540 / 450 / 360€