ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Aγγλική ορολογία στον τομέα των Επιχειρήσεων-Τουρισμού

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

4 μήνες / 60 ώρες

Κόστος

300 / 240€