ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Χρηματοδότηση Επενδύσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

11 μήνες / 176 ώρες

Κόστος

1100 / 920€