ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόληψη και Διαχείριση της Θαλάσσιας Ρύπανσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

3 εβδομάδες / 25 ώρες

Κόστος

200€