ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

κατά περίπτωση

Κόστος

κατά περίπτωση€