ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Ειδίκευση: Διοίκηση Φαρμακείου

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

8 μήνες / 144 ώρες

Κόστος

1200€