ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρακτικές Οδηγίες για Τηλε-Εκπαίδευση

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

1 μήνας / 20 ώρες

Κόστος

240€