ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πληροφοριακά Συστήματα Ναυτιλίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

6 εβδομάδες / 50 ώρες

Κόστος

400€