ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική και Αποδόσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και της Εξοικονόμησης της Ενέργειας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

12 μήνες/ 187 ώρες

Κόστος

1200 / 1000€