ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

9 μήνες / 500 ώρες

Κόστος

390€