ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

12 εβδομάδες / 100 ώρες

Κόστος

600€