ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

7 μήνες / 200 ώρες

Κόστος

1000 / 830€