ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οικονομικά του Τουρισμού

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

1 μήνας / 70 ώρες

Κόστος

100€