ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οικονομικά Προσανατολισμένα στο Περιβάλλον

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

3 μήνες / 210 ώρες

Κόστος

380€