ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ναυτιλιακή Λογιστική

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

12 εβδομάδες / 100 ώρες

Κόστος

600€