ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Λογιστική με Έμφαση στη Φορολογία

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

7 μήνες / 180 ώρες

Κόστος

670 / 560€