ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Λογιστική με Έμφαση στη Φορολογία Επιχειρήσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

10 μήνες / 267 ώρες

Κόστος

1000 / 830€