ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Λογιστική για Επιχειρήσεις – Πρακτικές Εφαρμογές

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

12 μήνες / 302 ώρες

Κόστος

1200 / 1000€