ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία – Management

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

10 μήνες / 100 ώρες

Κόστος

1000 / 850€