ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία – Πωλήσεις

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

4 μήνες / 40 ώρες

Κόστος

400 / 340€