ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

9 μήνες / 141 ώρες

Κόστος

900 / 750€