ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Θεσμικό Πλαίσιο και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

8 μήνες / 139 ώρες

Κόστος

640 / 770€