ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ηγεσία, επικοινωνία και Ομάδες στη Ναυτιλία

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

3 εβδομάδες / 25 ώρες

Κόστος

200€