ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εφαρμογή και διαχείριση λύσεων ασφάλειας Cisco (CCNA SECURITY V1.0)

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

2 μήνες / 40 ώρες

Κόστος

400€