ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εταιρική Τραπεζική (Corporate Banking)

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

6 μήνες / 70 ώρες

Κόστος

710 / 600 / 500€