ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εταιρική Τραπεζική (Corporate Banking)

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

9 μήνες / 106 ώρες

Κόστος

900 / 750€