ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Διαμεσολάβηση, Επικοινωνία και Οικονομία

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

12 μήνες / 600 ώρες

Κόστος

450€