ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επικαιροποίηση Λογιστικών Γνώσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

12 μήνες

Κόστος

Ανά ενότητα 180-280€