ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

10 μήνες / 134 ώρες

Κόστος

830 / 1000€