ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εξειδικευμένη Ορολογία στην Αγγλική Γλώσσα

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

4,5 μήνες / 55 ώρες

Κόστος

300 / 240€