ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενεργειακή Μετάβαση: Δίκαιο και νέες Αγορές

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

12 ώρες

Κόστος

330 / 270€