ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ελεύθερος Επαγγελματίας: Οδηγός Επιβίωσης σε Περίοδο Κρίσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

2 μήνες / 140 ώρες

Κόστος

220€