ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ελεγκτική

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

8 μήνες / 165 ώρες

Κόστος

800 / 660€