ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκπαίδευση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

2 μήνες / 300 ώρες

Κόστος

300€