ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων Δημοσίου Τομέα σε Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

7 μήνες / 460 ώρες

Κόστος

350€