ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

3 μήνες/ 200 ώρες

Κόστος

300€