ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εισαγωγή στις Ναυλώσεις Ξηρού Φορτίου

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

3 εβδομάδες / 25 ώρες

Κόστος

200€