ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ειδικά Φορολογικά Θέματα Νομικών Οντοτήτων και Φυσικών Προσώπων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

16 εβδομάδες / 150 ώρες

Κόστος

1200€