ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

9 μήνες / 500 ώρες

Κόστος

480€